Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682752

Xây dựng mô hình sản xuất giống chuối Laba tại huyện Đam Rông

Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ sở

1. Khoa học tự nhiên

01/2020

12/2020

- Hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống chuối Laba phù hợp tại địa phương
- Xây dựng mô hình vườn ươm cây giống chuối Laba (2000 cây)
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ươm giống chuối Laba
- Xây dựng tiêu chuẩn cây giống chuối Laba xuất vườn.