Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682708

Xây dựng mô hình trồng dưa lưới tại huyện Đơn Dương

Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ sở

1. Khoa học tự nhiên

01/2020

12/2020

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây dưa lưới phù hợp với điều kiện của địa phương
- Khảo sát lựa chọn hộ tham gia mô hình
- Xây dựng 02 mô hình trồng Dưa lưới trên giá thể
- Hội thảo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới