Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682754

Xây dựng mô hình trồng dưa lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lâm Hà

Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ sở

1. Khoa học tự nhiên

01/2020

12/2020

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật
- Khảo sát chọn hộ tham gia mô hình
- Xây dựng mô hình trồng cây dưa lưới
- Hội thảo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật