Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682740

4.2019.07

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

40107. Bảo quản và chế biến nông sản

07/2019

06/2021

Đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu, tình hình sản xuất và chế biến chuối tây hiện có tại Bắc Kạn; Cải tạo 01 mô hình nguyên liệu chuối tây theo tiêu chuẩn hữu cơ, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và thị trường; Nghiên cứu xử lý chuối cận thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch cho chuối tây nguyên liệu; Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ một số sản phẩm từ chuối, đa dạng nhóm sản phẩm cho chuỗi giá trị chuỗi: rượu chuối men lá từ chuối tây, chuối sấy nguyên quả, dấm chuối, từ đó ứng dụng vào quy mô sản xuất công nghiệp tại Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân; Hoàn thiện chuỗi giá trị cho sản phẩm chuối tây Bắc Kạn; Đào tạo, tập huấn, truyền thông và chuyển giao kỹ thuật xử lý cận thu hoạch và sau thu hoạch chuối tây Bắc Kạn.