Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682786

5.2018.08

Bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch Ba Bể.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

60404. Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc, ...)

10/2018

09/2020

Xây dựng và duy trì được mô hình hoạt động của 05 Đội văn nghệ dân gian dân tộc để phục vụ khách du lịch, trong đó: 03 Đội văn nghệ dân gian dân tộc Tày và 02 Đội văn nghệ dân gian dân tộc Dao; Xây dựng và duy trì được mô hình hoạt động của Khu vui chơi giải trí và giao lưu văn hóa, ẩm thực dân tộc để phục vụ khách du lịch vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần; Xây dựng và duy trì được mô hình hoạt động của khu Tắm thuốc người Dao và khu Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tiêu biểu làm quà lưu niệm cho khách du lịch; Xây dựng được Kế hoạch bảo tồn và phát huy 15 món Ẩm thực đặc trưng của dân tộc tại các khách sạn, nhà hàng và quán ăn khu du lịch hồ Ba Bể để phục vụ khách du lịch; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương;  Tổ chức sản xuất được 01 Bộ phim tài liệu (35 phút) để tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá về di sản văn hóa các dân tộc Bắc Kạn với khách du lịch ở trong nước, khu vực và quốc tế; Tổ chức xuất bản được cuốn Sách có nội dung giới thiệu về Văn hóa dân gian các dân tộc vùng hồ Ba Bể - Bắc Kạn.