Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682738

4.2020.07

Nghiên cứu phát triển cây Nét tỳ, cây Nát moong và cây Nhân trần làm nguyên liệu tạo men lá phục vụ làng nghề sản xuất rượu truyền thống ở xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

05/2020

04/2023

Điều tra, đánh giá được thực trạng phân bố của 03 loài cây chính tạo men lá (Nét tỳ, Nát moong và Nhân trần)  tại Bằng Phúc và một số xã lân cận (định danh được tên địa phương và tên khoa học); Trồng thử nghiệm đối với 03 loài cây: Nét tỳ, Nát moong và Nhân trần (đạt tỷ lệ sống ≥ 85%); Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng 03 loài cây trên làm nguyên liệu tạo men lá phục vụ sản xuất rượu tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.