Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1682782

4.2019.05

Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt.

UBND Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh/ Thành phố

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

07/2019

06/2022

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất, khả năng phân bố giống bí thơm Ba Bể và thu thập nguồn vật liệu phục tráng ; Nghiên cứu phục tráng giống bí thơm Ba Bể; Sản xuất giống bí thơm Ba Bể từ nguồn vật liệu đã được phục tráng; Tập huấn, chuyển giao quy trình kĩ thuật sản xuất giống và quản lý giống Bí thơm Ba Bể đã được phục tráng.