Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515182

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị vớt bèo, rác (rác) di động tại cửa nhận nước trạm bơm tưới tiêu và cống lấy nước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

499. Khoa học nông nghiệp khác

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị vớt bèo, rác (rác) di động tại cửa nhận nước trạm bơm tưới tiêu và cống lấy nước