Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515413

Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất một số cây ăn quả chủ lực (cam, bưởi, sầu riêng, chôm chôm) trong điều kiện xâm nhập mặn tại Nam Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

07/2017

12/2021

Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất một số cây ăn quả chủ lực (cam, bưởi, sầu riêng, chôm chôm) trong điều kiện xâm nhập mặn tại Nam Bộ.