Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515177

Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam bộ (thanh long, nhãn, chôm chôm, sầu riêng và xoài) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2018

06/2021

Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật rải vụ thu hoạch một số cây ăn quả chủ lực vùng Nam bộ (thanh long, nhãn, chôm chôm, sầu riêng và xoài) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu