Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515410

Nghiên cứu chọn tạo giống và quy trình kỹ thuật thâm canh cây mít cho một số vùng chính ở các tỉnh phía Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2020

12/2024

Nghiên cứu chọn tạo giống và quy trình kỹ thuật thâm canh cây mít cho một số vùng chính ở các tỉnh phía Nam