Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515159

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen sầu riêng bản địa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

07/2020

12/2024

Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen sầu riêng bản địa; Chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho giống sầu riêng Ri6; Điều tra, đánh giá được nguồn gốc, các vườn trồng giống sầu riêng Ri6 từ cây giống Sáu Ri và Cơm vàng sữa hạt lép từ cây giống Chín Hóa; Đánh giá hiện trạng sản xuất, đặc tính nông sinh học và chất lượng quả của Ri6 từ cơ sở Sáu Ri với dòng sầu riêng Ri6 khác, chất lượng quả của CVSHL từ cơ sở Chín Hóa với dòng sầu riêng CVSHL khác