Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515403

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống xoài LĐ12 phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2021

12/2024

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống xoài LĐ12 phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, xây dựng quy trình nhân giống xoài LĐ12, quy trình thâm canh xoài LĐ12 và quy trình sơ chế và bảo quản xoài LĐ12, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng cho quả xoài. Sản xuất và công bố giống xoài LĐ12.