Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515153

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp canh tác giai đoạn cận thu hoạch đến thời gian bảo quản quả thanh long đỏ (LĐ1) ở các tỉnh phía Nam”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

01/2021

12/2022

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giải pháp canh tác giai đoạn cận thu hoạch đến thời gian bảo quản quả thanh long đỏ (LĐ1) ở các tỉnh phía Nam; Đề xuất một số giải pháp canh tác giai đoạn cận thu hoạch cho thanh long ruột đỏ LĐ1 nhằm duy trì chất lượng kéo dài thời gian bảo quản, tạo ra sản phẩm mẫu mã và chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, tiêu thụ trong nước.