Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2515389

ĐTĐL.CN-23/20

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quốc gia

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

08/2020

01/2024

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Quy trình kỹ thuật chế biến chè xanh đặc sản; Quy trình kỹ thuật chế biến chè ô long; Quy trình kỹ thuật chế biến chè matcha.