Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385066

ĐTNH.009/20

Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến tăng trưởng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2020

09/2021

- Phân tích thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, xây dựng mô hình kinh tế để kiểm định tác động của các nhân tố vi mô đặc thù ngân hàng đối với tăng trưởng cho vay và rủi ro tín dụng;
- Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đối với hành vi cho vay của các ngân hàng, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách;
- Tập trung khai thác vai trò của ngân hàng, xây dựng và áp dụng các biến số đo lường các loại hệ số vốn khác nhau của ngân hàng và đánh gia cách thức ghi nhận giá trị của các chỉ số này theo định hướng của ngành Ngân hàng so với các tiêu chuẩn quốc tế;
- Kiểm tra vai trò điều tiết của các nhân tố sở hữu ngân hàng , quy mô ngân hàng, mức độ rủi ro nội tại của ngân hàng lên tác động của vốn đối với hành vi cho vay của ngân hàng.