Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385220

ĐTNH.010/20

Quỹ bảo toàn hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

09/2020

09/2021


- Cơ sở lý thuyết về quỹ bảo toàn Quỹ Tín dụng nhân dân;
- Thực trạng hoạt động của Quỹ bảo toàn hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam;
- Khuyến nghị các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ bảo toàn hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam.