Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385040

ĐTNH.016/20

Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

12/2021

- Phân tích, làm rõ bản chất, nền tảng công nghệ của các dịch vụ ngân hàng, phương thức cung ứng những dịch vụ đó trong điều kiện truyền thống và sự thay đổi trong điều kiện ứng dụng công nghệ 4.0; qua đó, làm rõ được những vấn đề cơ bản, những bài học, nguyên tắc chung của quá trình chuyển đổi và phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại;
- Đánh giá thực trạng và khả năng ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình chuyển đổi và phát triển dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam;
- Đề xuất các giải pháp và khuyến nghị cụ thể về khung pháp lý nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ của hệ thống ngân hàng Việt Nam thích ứng với CMCN 4.0.