Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399774

ĐTNH.017/20

Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính: Kinh nghiệm các nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

06/2022

Nhằm mục tiêu nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính tại một số quốc gia và gợi ý giải pháp cho Việt Nam, đề tài ĐTNH.017/20 triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
(i) Tổng quan về sự phát triển Fintech và tác động của Fintech đối với hệ thống ngân hàng
(ii) Nghiên cứu kinh nghiệm về sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech tại một số quốc gia.
(iii) Tổng kết kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam
(iv) Thực trạng tương tác giữa hệ thống ngân hàng và các công ty Fintech tại Việt Nam, gợi ý giải pháp, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường Fintech và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và công ty Fintech.