Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385025

ĐTNH.018/20

Nghiên cứu hoạt động cho vay ngang hàng: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Bộ

50202. Kinh doanh và quản lý

12/2020

12/2021

- Kinh nghiệm quốc tế về hoạt động cho vay ngang hàng; tập trung nghiên cứu đánh giá các tồn tại, hạn chế của các thị trường thất bại nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;
- Thực trạng hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam; đặc biệt là các rủi ro của P2P lending;
- Khuyến nghị chính sách và đề xuất xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với quản lý hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam.