Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 2740549

Trồng thử nghiệm cây chanh tứ quý trên đất thịt nhẹ huyện Quảng Trạch

UBND Tỉnh Quảng Bình

Cơ sở

40104. Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

07/2021

12/2022

Khảo sát thực tế; xây dựng thuyết minh; xây dựng mô hình trồng chanh tứ quý, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, sâu bệnh và năng suất thích nghi và hiệu quả kinh tế; Hoàn thiện quy trình và  kỹ thuật trồng cây chanh tứ quý phù hợp với địa phương