Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553458

Nghiên cứu đề xuất, ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ phù hợp trong phòng, chống và giảm thiểu rủi ro lũ quét tại khu vực miền núi phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

20105. Kỹ thuật thuỷ lợi

01/2019

12/2021

Báo cáo tổng hợp tình hình lũ quét, đánh giá tác động, thiệt hại và nguyên nhân gây lũ quét  trong những năm gần đây tại khu vực miền núi phía Bắc; các giải pháp trong và ngoài nước về phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro lũ quét khu vực dân cư vùng núi. Hướng dẫn điều tra, khảo sát, phân loại và phân cấp lũ quét; thiết kế các công trình phòng chống và giảm nhẹ rủi ro lũ quét; nhận biết và cảnh báo nguy cơ lũ quét dựa vào cộng đồng khu vực miền núi phía Bắc.