Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553345

VNQG-2020/DA.06

Hoàn thiện quy trình ương giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm nguồn gen cá Hô (Catlocarpio sianensis Boulenger, 1898)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quốc gia

40502. Di truyền học và nhân giống thuỷ sản

09/2020

08/2023

Đề tài đã hoàn thiện quy trình ương giống cá Hô đạt tỷ lệ sống bột lên giống ≥70%, kích cỡ cá giống 6-8cm. Quy trình nuôi thương phẩm cá Hô tỷ lệ sống đạt ≥ 75%; khối lượng cá thương phẩm trung bình ≥3,0 kg/con; thời gian nuôi 28 – 30 tháng; năng suất cá nuôi đạt 15 tấn/ha.