Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553347

Nghiên cứu chọn giống cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) nâng cao sinh trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40502. Di truyền học và nhân giống thuỷ sản

01/2019

06/2022

Đề tài đã xây dựng được quần đàn chọn giống tăng trưởng nhanh G4 – tăng trưởng có khối lượng 3kg/con, 400 con (thuộc ít nhất từ 60 gia đình chọn lọc) và 120 con nhóm đối chứng, hiệu quả chọn lọc >10% so với G3 – tăng trưởng. Cá hậu bị chọn giống cho phát tán có khối lượng 1 kg/con, tỷ lệ đực:  cái = 35:65, cá được đánh dấu DCWT.