Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553436

Nghiên cứu bệnh trắng đuôi trên cá Tra giống và giải pháp phòng trị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40503. Bệnh học thuỷ sản

01/2019

12/2021

Nghiên cứu bệnh trắng đuôi trên cá Tra giống từ đó xây dựng quy trình hiệu quả phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá Tra giống. Xây dựng mô hình phòng trị bệnh trắng đuôi, thối đuôi trên cá Tra giống hiệu quả.