Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553342

Chọn giống cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) sinh trưởng nhanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ

40502. Di truyền học và nhân giống thuỷ sản

01/2021

12/2023

Đề tài đã chọn tạo được quần thể tăng trưởng nhanh màu sắc đạt thế hệ G6, G7: miêu tả đầy đủ các bước thực hiện, các chỉ tiêu kỹ thuật, tốc độ tăng trưởng 5 – 7%/thế hệ; Màu sắc đỏ đạt với tỷ lệ đốm đen trên cơ thể nhỏ hơn 5%; Không bị các bệnh nguy hiểm thường gặp trên cá rô phi như Streptococcus sp và Aeromonas hypophila, TiLV; 7.000 con cá đạt kích cỡ sinh sản (trung bình  ≥100 g/con); tỷ lệ đực:cái là 1:3.