Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553341

Đề tài Nghiên cứu khảo nghiệm một số xuất xứ Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A.Chev.) có năng suất, chất lượng tại tỉnh Cao Bằng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

40405. Giống cây rừng

12/2020

11/2023

Điều tra đặc điểm phân bố, sinh thái, hiện trạng và giá trị nguồn gen Giổi ăn hạt. Chọn cây trội và xây dựng vườn sưu tập giống kết hợp khảo nghiệm xuất xứ. Xây dựng mô hình trồng thâm canh Giổi ăn hạt theo hướng lấy hạt. Tập huấn kỹ thuật.