Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553334

Nghiên cứu bảo tồn Sâm (Panax sp.) phân bố tự nhiên tại tỉnh Cao Bằng và kết hợp trồng thử nghiệm Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

40402. Tài nguyên rừng

12/2020

12/2023

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố, hiện trạng và giá trị dược liệu của loài Sâm (Panax sp.) có phân bố tự nhiên ở Cao Bằng. Nghiên cứu nhân giống và bảo tồn Sâm (Panax sp.) có phân bố tự nhiên ở Cao Bằng. Trồng thử nghiệm cây Sâm (Panax sp.), Sâm ngọc linh và Sâm Lai Châu. Đánh giá chất lượng dược liệu của Sâm (Panax sp.),Sâm ngọc linh và Sâm lai châu trồng tại Cao Bằng. Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, hội thảo, hội nghị, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật.