Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3553410

Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tạo giống và trồng rừng thâm canh theo hướng đa mục đích hai loài Trắc và Giổi xanh tại tỉnh Gia Lai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

40405. Giống cây rừng

07/2020

06/2024

Nghiên cứu bổ sung các đặc điểm lâm học (phân bố, sinh thái, tái sinh…) của hai loài Trắc và Giổi xanh tại tỉnh Gia Lai. Lựa chọn cây trội và xây dựng vườn sưu tập. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Trắc bằng hạt và nhân giống Giổi xanh bằng phương pháp ghép. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng thâm canh cây Trắc theo hướng bảo tồn kết hợp lấy gỗ và cây Giổi xanh theo hướng lấy hạt kết hợp lấy gỗ lớn. Xây dựng mô hình, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức hội thảo.