Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542235

Ứng dụng các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình lớp học thông minh tại trường THPT Nguyễn Đức Thuận, huyện Vụ Bản

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

299. Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

07/2021

06/2022

Xây dựng mô hình lớp học ngoại ngữ tin học  thông minh;  Đào tạo, tập huấn