Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542398

Hoàn thiện quy trình tổng hợp trong xử lý lúa cỏ trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

40199. Khoa học công nghệ trồng trọt khác

12/2020

09/2022

 Điều tra, khảo sát tình hình lúa cỏ trên địa bàn huyện.; Đánh giá chất lượng (sinh hóa) của các mẫu đất trước và sau khi thí nghiệm; Xây dựng thí nghiệm diện rộng; Hoàn thiện quy trình tổng hợp xử lý lúa cỏ; Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng quy trình tổng hợp để xử lý lúa cỏ; Tập huấn và hội nghị;