Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542228

Sản xuất thử và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật canh tác giống lúa LT2- KBL tiến tới công nhận giống cây trồng mới

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

40199. Khoa học công nghệ trồng trọt khác

12/2020

11/2022

  Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật canh tác giống lúa LT2-KBL. Xác định sự có mặt của gen Xa7, Xa21 và khảo nghiệm DUS; Nội dung 2: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất thử giống lúa LT2-KBL tại các tỉnh khu vực đồng Bằng Sông Hồng.;  Hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị công nhận chính thức giống lúa LT2-KBL theo quy định