Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542387

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến nấm Linh Chi thương phẩm

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

40199. Khoa học công nghệ trồng trọt khác

12/2020

05/2022

Tiếp nhận quy trình công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên của HTX; Xây dựng mô hình trồng nấm Linh Chi; Xây dựng mô hình sơ chế và liên kết chế biến nấm Linh Chi thương phẩm;. Hướng dẫn,  phổ biến hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.