Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542222

Sản xuất thử và hoàn thiện quy trình canh tác giống lúa thuần KOJI tiến tới công nhận lưu hành giống cây trồng

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

06/2021

05/2023

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật canh tác giống lúa thuần KOJI.  Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất thử giống lúa thuần KOJI tại các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng. Xây dựng bộ hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành giống lúa thuần KOJI theo quy định