Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3542385

Xây dựng mô hình liên kết chuyển giao các tiến bộ Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản vùng ven biển tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

07/2021

02/2023

Tiếp nhận quy trình công nghệ, đào tạo kỹ thuật viên thuộc các hộ tham gia mô hình; Xây dựng 02 mô hình;Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 300 lượt hội viên nông dân, thành viên tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp nuôi trồng thủy sản thuộc 3 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy.