Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385129

Nghiên cứu sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia tại Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

30301. Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế (bao gồm cả quản trị bệnh viện, tài chính y tế,..)

11/2021

05/2023

- Điều kiện xây dựng chương trình sàng lọc và chẩn đoán trước sinh
Thalassemia tại Quảng Ninh.
- Đào tạo chuyển giao chuyên môn: Thuê chuyên gia Viện huyết học và truyền máu trung ương đào tạo về nội dung sàng lọc Thalassemia tại các tuyến y tế cơ sở.
- Thực hành tư vấn ban đầu và thực hành sàng lọc Thalassemia tại các đơn vị y tế, thực hành chẩn đoán Thalassemia tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, thực hành kỹ thuật chẩn đoán di truyền phôi tiền làm tổ bệnh lý Thalassemia tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.
- Xây dựng Quy trình sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh lý Thalassemia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
- Đề xuất một số giải pháp củng cố duy trì mạng lưới sàng lọc chẩn đoán trước sinh bệnh lý Thalassemia tại Quảng Ninh đồng thời mở rộng phạm vi sàng lọc Thalassemia cho các đối tượng khác như trẻ nhỏ.