Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385294

Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

20799. Kỹ thuật môi trường khác

12/2021

09/2023

Hội thảo khởi động, tham vấn cộng đồng
Thu thập số liệu
Điều tra đo đạc bổ sung số liệu
Ứng dụng mô hình toán đánh giá nguyên nhân gây nhiễm mặn cho vùng nghiên cứu
Quan trắc và cảnh báo nhiễm mặn tại cánh đồng Bưng
Đánh giá nguyên nhân gây nhiễm mặn cánh đồng Bưng
Đề xuất giải pháp khắc phục và hạn chế tái nhiễm mặn cho cánh đồng Bưng