Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385123

ĐTCN.HG - 05/2021

Phục tráng, bảo tồn và phát triển giống quýt Bộp đặc sản của huyện Bắc Quang, Hà Giang

UBND Tỉnh Hà Giang

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

10/2021

10/2024

- Tuyển chọn cây đầu dòng quýt Bộp, tạo cây giống S0, S1, xây dựng vườn ươm cây giống quýt Bộp sạch bệnh từ cây đầu dòng phục vụ giống trồng cho 6ha mô hình, trong đó có 0,5ha ghép cải tạo
- Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc giống quýt Bộp theo hướng bền vững, an toàn sinh học.
- Xây dựng 5,5ha mô hình trồng mới giống quýt Bộp và 0,5ha mô hình ghép cải tạo quýt Bộp trên gốc cam sành và gốc bưởi.
- Hội thảo quy trình và tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng thâm canh cây quýt Bộp sạch bệnh