Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3385232

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

03/2021

12/2023

1. Điều tra xác định khu vực thích hợp trồng giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh
- Điều tra tại các địa phương đang có diện tích trồng Na: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.
- Điều tra tại các địa phương đang có diện tích trồng cây ăn quả, có khả năng mở rộng trồng cây Na: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu.
2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống giống Na QN-D1 bằng phương pháp ghép
- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ sống của cây ghép.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của tiêu chuẩn cành ghép đến tỷ lệ sống của cây ghép.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của loại gốc ghép đến tỷ lệ sống của cây ghép.
- Xây dựng 01 quy trình nhân giống giống Na QN-D1 bằng phương pháp ghép.
3. Nghiên cứu kỹ thuật ghép cải tạo trên gốc Na địa phương
- Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí cành ghép đến sinh trưởng của cây sau ghép.
4. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo quả trái vụ trên cây Na QN-D1
- Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ cắt tỉa tạo quả trái vụ cây Na QN-D1.
- Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ cắt tỉa cành tạo quả trái vụ cây Na QN-D1.
- Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước cành cắt tỉa tạo quả trái vụ cây Na QN-D1.
- Nghiên cứu, thử nghiệm các loại túi bao quả nhằm nâng cao mẫu mã quả Na QN-D1 tại Quảng Ninh.
5. Xây dựng các mô hình
- Xây dựng 01 mô hình vườn ươm nhân giống giống Na QN-D1, quy mô 10.000 cây giống/năm giống Na QN-D1.
- Xây dựng 03 mô hình trồng và chăm sóc Na QN-D1 thương phẩm (mô hình tại thị xã Quảng Yên 0,5ha; mô hình tại thị xã Đông Triều 0,5ha; mô hình tại thành phố Hạ Long 0,5ha).
- Hoàn thiện được quy trình trồng, chăm sóc giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh.
6. Xây dựng mô hình thâm canh tạo quả trái vụ giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh
- Xây dựng mô hình thâm canh tạo quả trái vụ giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh, quy mô 0,5 ha.
- Xây dựng biện pháp kỹ thuật tạo quả trái vụ giống Na QN-D1 tại Quảng Ninh.
7. Xây dựng video hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, tạo quả trái vụ giống Na QN-D1.
8. Tập huấn kỹ thuật, tổ chức hội thảo.