Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399629

ĐTCN.04/2022

Nghiên cứu lựa chọn giống và biện pháp kỹ thuật sản xuất Dứa hàng hóa trên đất dốc kém hiệu quả tại tỉnh Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

05/2022

05/2025

Nội dung 1. Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất dứa và một số cây trồng trên đất dốc tại tỉnh Sơn La. Lựa chọn địa điểm nghiên cứu
Nội dung 2. Lựa chọn, trồng thử nghiệm một số giống dứa có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất trên đất dốc tại địa bàn tỉnh Sơn La.
- Giống dứa (04 giống dứa: Queen, Cayene, Cayene H180, MĐ2).
- Quy mô: (57 m2 x 4 CT/ giống x 3 lần nhắc lại x 2 độ dốc) = 1.368 m2
Nội dung 3. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng dứa phục vụ sản xuất hàng hóa bền vững
Giống dứa Queen hoặc MĐ2
Công việc 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của giống dứa được chọn
Công việc 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của giống dứa được chọn
Công việc 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất xử lý ra hoa đến tỷ lệ ra hoa, năng suất và chất lượng quả của giống dứa được chọn
Nội dung 4. Xây dựng mô hình canh tác dứa bền vững trên đất dốc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nghiên cứu cho năng suất trung bình đạt 25 – 30 tấn/ha mang hiệu quả kinh tế cao hơn 15 – 20% so với sản xuất đại trà
- Nguồn vật liệu: 02 giống chọn từ thí nghiệm 1;
- Quy trình kỹ thuật trong mô hình được cơ quan chủ trì thực hiện áp dụng kết quả nghiên cứu của nội dung 3 trong đề tài.
- Tổng quy mô xây dựng mô hình canh tác dứa bền vững trên đất dốc là 1,0 ha. Cụ thể: 0,5 ha tại huyện Mai Sơn, 0,5 ha tại huyện Quỳnh Nhai.
Nội dung 5. Đào tạo, tập huấn cho nông dân và cán bộ kỹ thuật địa phương về kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất dứa hàng hóa đạt giá trị kinh tế cao
Công việc 1. Đào tạo, tập huấn cho nông dân và cán bộ kỹ thuật địa phương về ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất dứa hàng hóa đạt giá trị kinh tế cao
Công việc 2. Tập huấn kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm dứa.