Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683231

ĐT.YD.2021.885

Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo hợp chất mới có hoạt tính kháng sinh từ xạ khuẩn biển thành phố Hải Phòng

UBND TP. Hải Phòng

Tỉnh/ Thành phố

3. Khoa học y, dược

12/2021

12/2023

1) Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan.
2) Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo cặn chiết có hoạt tính kháng sinh từ xạ khuẩn biển Hải Phòng.
3) Nghiên cứu xây dựng quy trình tách và tinh chế hợp chất mới có hoạt tính kháng sinh từ xạ khuẩn biển Hải Phòng.
4) Đề xuất một số giải pháp sử dụng sản phẩm khoa học của đề tài