Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683365

ĐTCN.05/22

Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (UAV) tích hợp công nghệ 4.0 theo dõi sinh trưởng, sức khỏe một số cây trồng nông nghiệp (xoài, nhãn) trên địa bàn tỉnh Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ,4. Khoa học nông nghiệp

05/2022

10/2024

Nội dung 1: Tổng hợp hiện trạng và đánh giá các biện pháp kỹ thuật truyền thống trong theo dõi diễn biến cây trồng nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
Nội dung 2: Thu thập, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám UAV và dữ liệu mẫu phục vụ theo dõi diễn biến cây trồng
Công việc 1. Lựa chọn khu vực nghiên cứu và xin cấp phép bay đối với thiết bị UAV.
Công việc 2. Thu thập dữ liệu trên thực địa phục vụ theo dõi diễn biến cây trồng.
Công việc 3. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám UAV.
Nội dung 3: Theo dõi và đánh giá nhanh diễn biến sinh trưởng và sức khỏe cây trồng từ dữ liệu ảnh viễn thám UAV.
Công việc 1. Xây dựng các bản đồ số hóa vườn trồng xoài, nhãn từ dữ liệu ảnh UAV
Công việc 3. Đánh giá nhanh tình hình sức khỏe cây trồng từ dữ liệu ảnh UAV.
Nội dung 4: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ UAV theo dõi diễn biến cây trồng tại tỉnh Sơn La
Công việc 1. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ UAV trong theo dõi diễn biến cây xoài tại huyện Yên Châu
Công việc 2. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ UAV trong theo dõi diễn biến cây nhãn tại huyện Sông Mã
Công việc 3. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ UAV trong nâng hiệu quả kinh tế nông nghiệp và khả năng nhân rộng của nhiệm vụ.
Nội dung 5. Đào tạo, tập huấn, hội thảo.