Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 7399142

ĐTXH.06/22

Nghiên cứu thị trường và dịch vụ logistic đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, thanh long, mận hậu) của tỉnh Sơn La sang thị trường một số nước Châu Âu

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

05/2022

12/2023

Nội dung 1. Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, thanh long, mận hậu) tại tỉnh Sơn La
Nội dung 2. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu các mặt hàng trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, thanh long, mận hậu) sang thị trường liên minh Châu Âu
Nội dung 3. Nghiên cứu thực trạng sản xuất chế biến, xuất khẩu và dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu các mặt hàng trái cây (xoài, nhãn, chanh leo, thanh long, mận hậu) của tỉnh Sơn La sang thị trường một số nước Châu Âu.
Nội dung 4. Đề xuất, định hướng các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng trái cây của tỉnh Sơn La xuất khẩu sang thị trường một số nước Châu Âu