Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683355

ĐTXH.11/2022

Ứng dụng công nghệ VR (công nghệ thực tế ảo) xây dựng mô hình tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

UBND Tỉnh Sơn La

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ,5. Khoa học xã hội

05/2022

12/2023

Nội dung 1: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn, tôn tạo, tái hiện và phát huy giá trị lịch sử của Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Nội dung 2: Khảo sát, thu thập dữ liệu, tư liệu tư liệu và ảnh dữ liệu liên quan tới đề tài như hiện vật, tư liệu, chứng tích lịch sử...tại Nhà tù Sơn La và thông qua các nhân chứng lịch sử, các nhà quản lý, hình ảnh về Nhà tù, không gian trưng bày các hiện vật...làm cơ sở cho mô hình hóa, phân tích và xây dựng mô hình dữ liệu 3D ứng dụng. 
Nội dung 3: Xây dựng mô hình hình ảnh 3D về các chứng tích, hiện vật, tư liệu, nhân vật lịch sử, tù binh, cai ngục tại Nhà tù Sơn La. Tái hiện, phục dựng một số hạng mục công trình, phòng giam và cảnh lịch sử tại Nhà tù Sơn La.
Nội dung 4: Xây dựng hệ thống mô phỏng thực tế ảo (lý thuyết) Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La dựa vào ứng dụng công nghệ VR chạy trên môi trường Web 3D; thử nghiệm và đánh giá hệ thống mô phỏng.
Nội dung 5: Xây dựng hệ thống mô phỏng thực tế ảo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La dựa vào ứng dụng công nghệ VR chạy trên môi trường Web 3D; chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh hoàn thiện và đánh giá kết quả hệ thống mô phỏng sau điều chỉnh.
Nội dung 6: Tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng để khai thác hệ thống Web 3D chạy trên môi và bàn giao sản phẩm để duy trì ứng dụng.