Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683710

ĐT.NN.2021.883

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất viên nén rơm rạ thân thiện với môi trường

UBND TP. Hải Phòng

Tỉnh/ Thành phố

20401. Sản xuất hóa học công nghiệp nói chung (nhà máy, sản phẩm)

12/2021

06/2023

a) Tổng quan tài liệu và những vấn đề nghiên cứu có liên quan.
b) Nghiên cứu dự thảo qui trình công nghệ sản xuất viên nén rơm rạ thân thiện với môi trường.
c) Nghiên cứu các thành phần nguyên liệu, phụ gia và hệ thống thiết bị sản xuất viên nén rơm rạ.
- Nghiên cứu nguyên liệu sản xuất.
- Nghiên cứu lựa chọn phụ gia sản xuất.
- Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất viên nén rơm rạ công suất 500kg/ngày:
+ Nghiên cứu thiết kế tổng thể hệ thống thiết bị.
+ Nghiên cứu thiết kế máy cắt rơm rạ.
+ Nghiên cứu thiết kế máy nghiền rơm rạ.
+ Nghiên cứu thiết kế hệ băng tải cấp liệu.
+ Nghiên cứu thiết kế máy ép nén viên nén tự động.
+ Nghiên cứu thiết kế máy sấy nhiệt.
- Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất viên nén rơm rạ công suất 500kg/ngày.
- Thử nghiệm vận hành và sản xuất thử.
- Đánh giá hiệu quả và hoàn thiện quy trình.