Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683290

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa.

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

50201. Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh

04/2021

03/2024

Nội dung 1. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh bưởi và xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa.
Nội dung 2. Quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa”.
Nội dung 3: Quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm mang NHCN “Bưởi Tuyên Hóa”.