Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683711

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ lúa gạo theo hướng hữu cơ tại tỉnh Quảng Bình.

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

04/2022

10/2024

Nội dung 1. Thu thập thông tin, dữ liệu; xử lý dữ liệu, phân thông tin dữ liệu (Lựa chọn địa phương, đơn vị tham gia).
Nội dung 2. Nghiên cứu kỹ thuật thích hợp với sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại tỉnh Quảng Bình.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình.
Nội dung 4: Tập huấn đào tạo cho người dân và cán bộ của các địa phương triển khai mô hình.
Nội dung 5: Hội nghị, hội thảo.