Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683712

Bảo tồn, phục tráng giống lúa nếp than tại huyện Lệ Thủy.

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

04/2022

03/2025

Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, mẫu giống và tình hình sản xuất lúa nếp than tại Xã Ngân Thuỷ, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình.
Lập bản mô tả sơ bộ, các đặc tính cơ bản của giống lúa nếp than từ vật liệu thu thập ban đầu.
Nội dung 2: Nghiên cứu, phục tráng và chọn lọc giống, làm thuần giống lúa nếp than.
Nội dung 3: Xây dựng 02 mô hình sản xuất giống lúa nếp than theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, quy mô 04 ha/ mô hình; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nếp than cho hộ nông dân sản xuất; Xây dựng nhãn mác, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm gạo nếp than.
Nội dung 4:Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân và hội thảo đầu bờ tuyên truyền quảng bá sản phẩm nếp than.