Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 3683286

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống sắn mới có khả năng kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Bình.

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

04/2022

12/2024

Nội dung 1. Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất sắn và bệnh khảm lá trên cây sắn tại Quảng Bình.
Nội dung 2.  Đánh giá khả năng thích nghi của tập đoàn dòng/ giống săn mới nghiên cứu tại Quảng Bình  (Diện tích: 0,1 ha ).
Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác giống sắn mới tại địa phương để hoàn thiện quy trình (Diện tích: 01 ha).
Nội dung 4:  Xây dựn mô hình trình diễn giống sắn mới và hoàn thiện quy trình giống sắn mới tại quảng Bình ( Diện tích: 06 ha)
Nội dung 5: Hội nghị hội thảo và thông tin tuyên truyền