Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 4203856

ĐT/YD/08/2021

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu hỗ trợ tầm soát ung thư cổ tử cung bằng hình ảnh chụp tế bào tại Bệnh viện A Thái Nguyên

Bộ Y tế

Tỉnh/ Thành phố

3. Khoa học y, dược

11/2021

11/2023

    - Phân tích, thiết kế, phát triển module phần mềm Atlas online hình ảnh tế bào cổ tử cung âm đạo; hỗ trợ phát hiện, phân loại tế bào cổ tử cung, âm đạo từ ảnh chụp trong thực hành xét nghiệm.
     - Đào tạo, hướng dẫn quy trình sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm tế bào học có sự hỗ trợ của phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
    - Xây dựng bộ dữ liệu tiêu bản và hình ảnh thử nghiệm.
    - Đánh giá kết quả đọc tiêu bản lam kính của học viên khi không sử dụng phần mềm hỗ trợ và có sử dụng phần mềm hỗ trợ.
    - Tích hợp, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của AI với hình ảnh tế bào trên hệ thống Lưu trữ và xử lý hình ảnh Giải phẫu bệnh số (Digital Pathology System – DPS) dựa trên nền tảng của hệ thống PACS.